Circo workshopserie Gevelsystemen

Circo Workshop Waardeketen

In oktober en november is door Circo een Circular Business Design Track georganiseerd, gericht op Gevelsystemen in de bouw, in samenwerking met VMRG, de branchevereniging van gevelbouwers en leveranciers. Op 22 november was de laatste afsluitende workshop, van de serie van drie. Deelnemers waren afkomstig uit de gevelbranche en twee architectenbureaus en maakten kennis met Circulaire Economie en de rol van de bouwketen hierin. De workshops werden geleid door Pieter van Os, Reversed Concepts en Marien Korthorst. Resultaat: nieuwe inzichten voor de deelnemers, uitwisseling van kennis, ervaring en interessante voorbeelden van circulair bouwen, nieuwe rolverdelingen bedacht voor partners in de Bouwketen.