Aanpak

In mijn streven naar eenvoudige, heldere oplossingen, is het allesbepalend om zo vroeg mogelijk tot de kern van een complexe uitdaging te komen. De eerste stap in een succesvolle productontwikkeling is daarom cruciaal in mijn aanpak. Juist daarin wordt de oplossingsruimte voor de verdere ontwikkeling verkend en bepaald. In deze analyse en ideefase onderzoek ik de reikwijdte, kansen en mogelijkheden, door te luisteren, door te vragen en verbanden te leggen. Vaak zoek ik dan al vroeg contact met andere disciplines, eindgebruikers en experts. En kijk over mijn eigen grenzen en die van mijn opdrachtgever heen. Alleen zo ontstaan de benodigde nieuwe inzichten en ideeën voor nieuwe producten en kansrijke business.

Ontwerpproces

Mijn ervaring stelt mij in staat om, vanuit een grondige analyse en vernieuwende ideeën, aansprekende ontwerpen te maken. En deze daarna uit te werken tot 3D CAD modellen en productietekeningen. Na de analyse en ideefase lever ik meestal zowel het design als de engineering in opeenvolgende projectfasen. Van een goed idee en een mooi ontwerp, tot de puntjes op de i van de productievoorbereiding. Om theorie en praktijk te kunnen combineren heeft Cirkel design een licentie SolidWorks 3D CAD software en een proefmodellen-werkplaats. En beschikt over een netwerk van toeleveranciers, materiaal- en duurzaamheidsexperts. Ik werk vaak samen met specialistische en bevlogen mechanical engineers en een ergonoom.

Projectteam op maat

Graag doe ik zelf wat ik goed kan, en werk samen met partners wanneer dat voor het project zinvol is. Zo nodig stel ik een projectteam samen van mede-ontwikkelaars, om zo capaciteit, kennis en kunde op maat te kunnen leveren. Zo kan ik als klein bedrijf ook grote en complexe projecten aan. Als aanspreekpunt voor mijn opdrachtgevers lever ik dan mijn eigen expertise, als designer en projectmanager, en neem ook de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie, werkwijze en resultaten van het hele team.

© Copyright - Cirkel Design | Marien Korthorst | T +31 (0)6 - 27 885 996 | Contact